Buradasınız

Mükellef Hizmetleri

Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları

Gelir İdaresi Başkanlığı kamu hizmet standartları ve hizmet envanteri tablolarında hizmet sunumda istenilen belgelere ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/e maddesinde yer alan;“Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.”ve 8/f maddesinde yer alan“Başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, formda adli sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç işgünü içinde verir.” hükmü ile ticaret sicili gazetesinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin www.ticaretsicil.gov.tr adlı internet sitesinde ücretsiz olarak paylaşıma açılmış olması hususu dikkate alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelir Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Müdürlükleri/Bağlı Vergi Daireleri Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ile Kamu Hizmet Standartları Tablosunda yer alan hizmetlerden;

- Anlaşmalı matbaa işlemlerinde, başvuruda istenilen belgelerden olan Adli Sicil Belgesi ile Tüzel Kişi Mükellefler İçin Şirketi Temsile Yetkili Olanları Gösterir En Son Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ifadelerinin,

- Mükelleflere özel hesap dönemi verilmesine ilişkin taleplerin alınması işlemlerinde, başvuruda istenilen belgelerden olan Ticaret Sicili Gazetesi ifadesinin,

- Özel hesap dönemi belirlenmesi işlemlerinde, başvuruda istenilen belgelerden olan Ticaret Sicili Gazetesi Örneği ifadesinin,

tablo metinlerinden çıkarılması,

Ayrıca, Gelir Müdürlüğü Hizmet Envanteri ve Standartları Tablolarına; 109 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine göre “Hızlandırılmış İade Sertifikası (HİS) Verilmesi İşlemleri” ile 112 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine göre “İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Süresinde İhraç Edilmemesi Halinde Ek Süre Talebine İlişkin İşlemler”inin eklenmesi hususları Başkanlık Makamının 08.06.2011 tarihli onayı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede hazırlanan, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelir Müdürlükleri ve Vergi Daire Müdürlükleri/Bağlı Vergi Daireleri için hazırlanan yeni hizmet envanteri ve hizmet standartları tablolarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Kamu Hizmet Standartları Tabloları :


  1. Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu
  2. Vergi Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu
  3. Gelir Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu
  4. Vergi Dairesi Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Envanteri Tabloları :


  1. Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
  2. Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
  3. Gelir Müdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu
  4. Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu
Türkçe