Buradasınız

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı / Bilgi Edinme

Bilgi Edinme


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme basvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel  kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür. 

İlgili Mevzuat :  
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri: 
Açıklama 
Tebliğ ve Ücret Tarifesi


Elektronik Başvuru Formu:


Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurular
Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi,Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir. Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C.Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.">Ancak başvurunun elektronik posta ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.  

Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) – Ek-1

Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) – Ek-2

Adres

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 

Bilgi Edinme Müdürlüğü

Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA

Faks

0 (312) 309 78 45

Undefined