Buradasınız

Kurumsal

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı / Tarihçe

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı;

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile  Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra birimi olarak hizmet vermektedir.

16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili kanun’un “Taşra Teşkilatı” başlıklı 23’üncü maddesinde, “Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanun’un 24 ve 25’inci maddelerindeki görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” denilmektedir. Bu madde uyarınca 13 Haziran 2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29 ilimizde  vergi dairesi başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca 26 Temmuz 2006 tarihli ve 10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul ilinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup toplam vergi dairesi başkanlığı sayısı 30’a çıkmıştır.

Diğer taraftan, 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği  “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği”, 08/02/2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir.

Gerek 5345 sayılı Kanun, gerekse anılan 07/09/2005 tarihli Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 16 Eylül 2005 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Kuruluşundan itibaren “Hükümet Cd.No:8 Ulus Ankara” adresinde hizmet vermiş olan Başkanlığımız, 2015 yılı Nisan ayından itibaren  “Kızılırmak Mh. 1450.Sk No:5 Çankaya Ankara” adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Undefined